/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-10-29 大埔 船灣詹屋304號 2 545 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 下黃宜凹192號 2 700 333.5 @4764 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 美豐花園 B座 18 5 375 478 @12747 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 美昌樓 8 B 427.8 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 帝琴灣 凱弦居 第05座 7 A 1267 1448.8 @11435 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 大埔中心 第23座 18 C 431 440 @10209 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 大埔廣場 第04座 宜興閣 26 B 495 575 @11616 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 海日灣 B2座 12 C 1994.7 詳情 最近放盤
  2020-10-29 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 9 3 518 440.8 @8510 詳情 最近放盤
  2020-10-28 大埔 鍾屋村26號 1 220 詳情 最近放盤
  2020-10-28 大埔 昌運中心 第04座 華昌閣 13 G 451 528 @11707 詳情 最近放盤
  2020-10-28 大埔 景雅苑 A座 景欣閣 4 9 710 460 @6479 詳情 最近放盤
  2020-10-28 大埔 嘉熙 第03座 18 C 826.5 詳情 最近放盤
  2020-10-28 大埔 運頭塘村 第01座 運來樓 12 16 215 詳情 最近放盤
  2020-10-27 大埔 荔枝山8號A 1 B 290 詳情 最近放盤
  2020-10-27 大埔 散頭角297號 2 600 詳情 最近放盤
  2020-10-27 大埔 船灣詹屋379號 2 780 詳情 最近放盤
  2020-10-27 大埔 海日灣 第02期 第09座 18 G 967.4 詳情 最近放盤
  2020-10-27 大埔 頌雅苑 B座 頌善閣 4 11 500 390 @7800 詳情 最近放盤
  2020-10-27 大埔 新峰花園 第02期 第03座 12 D 1106 950 @8590 詳情 最近放盤