/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-07-17 大埔 南坑94號B 2 700 470 @6714 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 樟木頭1號N G 680 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 樟木頭1號N 1 600 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 美豐花園 B座 9 8 375 450 @12000 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 淺月灣 第01期 皓月型 14 4729 3900 @8247 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 海日灣 第02期 第09座 19 B 1059 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 康城樓 5 C 210 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 雅麗山莊 第03期 2 31 558 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 美菱居 25 B 711 650 @9142 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 太湖花園 第02期 第16座 17 C 605 665 @10992 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 太湖花園 第03座 22 F 480 572 @11917 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 大埔中心 第20座 5 A 454 526.8 @11604 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 太和村 第02座 愛和樓 6 19 222 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 太和村 第11座 福和樓 16 19 276 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 海日灣 D2座 7 A 2683 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 天鑽 第08座 16 A 912.3 詳情 最近放盤
  2019-07-17 大埔 天鑽 第19座 2 B 951.7 詳情 最近放盤
  2019-07-16 大埔 井頭317號 G 200 詳情 最近放盤
  2019-07-16 大埔 翠屏花園 B座 19 4 394 468 @11878 詳情 最近放盤
  2019-07-16 大埔 逸瓏灣8 第02座 10 E 1015.6 詳情 最近放盤