/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-02-18 大埔 大埔廣場 第03座 宜德閣 19 F 495 495 @10000 詳情 最近放盤
  2019-02-18 大埔 大埔廣場 第03座 宜德閣 22 E 555 578 @10414 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 鳳園5號C G 700 260 @3714 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 布心排69號K G 700 500 @7143 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 富萊花園 第02期 玉桂閣 22 A 625 600 @9600 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 大埔寶馬山 第01座 5 F 1065 1000 @9390 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 15 K 788.2 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 8 D 985 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 11 K 748.5 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 7 K 738.1 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 10 K 759.9 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 9 B 1571.5 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 10 D 1013.3 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 10 J 768.3 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第02座 9 F 964.5 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第03A座 18 A 1158.7 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第03A座 9 B 962.1 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第03A座 12 A 1106.9 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第03A座 10 G 664.8 詳情 最近放盤
  2019-02-15 大埔 逸瓏灣8 第03A座 6 A 1063.8 詳情 最近放盤