/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-06-10 大埔 西徑140號 G 558 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 布心排39號 G 700 626 @8943 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 塘面村122號 2 530 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 坪朗152號A 2 420 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 海日灣 第02期 第07座 2 E 1484.8 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 海日灣 第02期 第12座 G E 1734.3 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 翠屏花園 A座 14 4 394 435 @11041 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 翠屏花園 D座 6 2 394 425 @10787 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 嵐山 第01期 第03座 7 H 326 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 嵐山 第02期 第01座 9 E 688 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 朗濤 第02座 6 B 3048.8 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 寶雅苑 A座 逸和閣 17 16 501 300 @5988 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 天賦海灣 盈玥 第11座 6 A 1508 1200 @7958 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 嘉熙 第10座 18 G 851 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 雲匯 第08座 19 A2 975 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 雲匯 第09座 5 A2 1145.2 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 天鑽 第01座 3 J 696.2 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 天鑽 第03座 13 C 1288.1 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 天鑽 第16座 10 D 1412.4 詳情 最近放盤
  2021-06-10 大埔 新達廣場 第03座 14 F 599 740 @12354 詳情 最近放盤