/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-05-17 大埔 西徑297號 1 525 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 坪朗36號A G-1 1190 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 比華利山別墅 第03期 翠樺道 120 3502 2830 @8081 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第01座 2 B 993.6 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第05座 6 B 387 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第05座 1 A 825.4 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第05座 3 A 826.7 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第05座 3 G 844.7 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第06座 6 G 1407.7 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第06座 1 A 1285.4 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第06座 6 C 371.8 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第06座 5 A 1398.7 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第07座 5 F 822.4 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第07座 6 C 383.8 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第07座 3 C 377.8 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第09座 2 G 837.8 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第09座 3 F 858.8 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第09座 2 E 1422.8 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第09座 3 G 845.2 詳情 最近放盤
  2019-05-17 大埔 海日灣 第02期 第10座 5 M 470.4 詳情 最近放盤