/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2020-04-08 村屋 大埔 太湖山莊 700 -- 640 F038681 詳情 按揭
計算
  2020-04-08 村屋 大埔 太湖山莊 700 -- 14,500 W033951 詳情
  2020-04-07 村屋 大埔 好時花園 第02期 2100 -- 1,580 F036813 詳情 按揭
計算
  2020-04-06 村屋 大埔 下黃宜凹 1200 1200 908 T038790 詳情 按揭
計算
  2020-04-05 村屋 大埔 下黃宜凹 700 -- 715 T038796 詳情 按揭
計算
  2020-04-04 村屋 大埔 日榮花園 700 -- 625 W035925 詳情 按揭
計算
  2020-04-04 村屋 大埔 鳳園村 900 -- 750 T023486 詳情 按揭
計算
  2020-04-04 村屋 大埔 太湖山莊 700 -- 650 F038681 詳情 按揭
計算
  2020-04-04 村屋 大埔 鳳園老村 700 -- 700 F038081 詳情 按揭
計算
  2020-04-04 村屋 大埔 下黃宜凹50-52號 1200 -- 988 T038790 詳情 按揭
計算