/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2022-09-24 住宅 大埔 天賦海灣 1415 1082 43,800 F040835 詳情
  2022-09-24 住宅 大埔 天賦海灣 1246 962 28,000 F151923 詳情
  2022-09-24 住宅 大埔 天賦海灣 第 1847 1368 2,600 W039766 詳情 按揭
計算
  2022-09-22 住宅 大埔 天賦海灣 盈玥 1552 1169 2,050 T042409 詳情 按揭
計算
  2022-06-23 住宅 大埔 天賦海灣 海鑽 第05座 -- 1471 3,290 48,000 W151719 詳情 按揭
計算