/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 编號 詳情 其它
  2018-11-18 住宅 大埔 太湖花園 478 355 13,500 T017688 詳情
  2018-11-18 住宅 大埔 太湖花園 583 440 15,500 W020015 詳情
  2018-11-18 住宅 大埔 太湖花園 583 440 730 16,000 T020428 詳情 按揭
計算
  2018-11-15 住宅 大埔 太湖花園 480 355 500 T034242 詳情 按揭
計算
  2018-11-14 住宅 大埔 太湖花園 第02期 605 468 15,000 T014795 詳情
  2018-11-12 住宅 大埔 太湖花園 480 355 500 T031799 詳情 按揭
計算
  2018-11-12 住宅 大埔 太湖花園 583 440 16,000 W020015 詳情
  2018-11-11 住宅 大埔 太湖花園 710 526 778 T022854 詳情 按揭
計算
  2018-11-11 住宅 大埔 太湖花園 530 400 518 T031742 詳情 按揭
計算
  2018-11-10 住宅 大埔 太湖花園 1321 1026 1,600 T020320 詳情 按揭
計算