/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-20 大埔 大埔中心 第21座 22 F 431 332 @7703 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 翠屏花園 C座 3 1 362 320 @8840 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 嘉熙 第03座 10 A 1530 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 嘉熙 第03座 19 A 1580 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 新麗花園 1 18 700 398 @5686 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 嵐山 第01期 第05座 8 B 800 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 明雅苑 C座 明昌閣 35 7 593 388 @6543 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 怡雅苑 A座 怡禮閣 32 1 514 270 @5253 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 雲匯 第10座 3 B2 643.9 詳情 最近放盤
  2024-05-20 大埔 海日灣 B2座 5 F 1060.6 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 太湖花園 第02期 第17座 2 B 610 250 @4098 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 嘉熙 第06座 19 C 410 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 海日灣 第02期 第09座 6 F 750 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 9 1 583 290 @4974 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 朗濤 第01座 3 C 2800 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 天鑽 第02座 12 C 900 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 雲匯 第03座 9 B6 580 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 運頭塘村 第05座 運亨樓 26 20 238 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 鍾屋村128號 G 700 600 @8571 詳情 最近放盤
  2024-05-17 大埔 井頭13號 2 305 詳情 最近放盤