/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-06-21 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 243 13,000 T153875 詳情
  2024-06-19 住宅 大埔 海日灣 第 -- 243 12,800 T154199 詳情
  2024-02-21 住宅 大埔 海日灣 第02期 -- 628 23,800 T150864 詳情
  2024-02-06 住宅 大埔 海日灣 C2座 -- 599 19,800 T043386 詳情