/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-02-24 住宅 大埔 天賦海灣 盈玥 1458 1136 1,190 T153358 詳情 按揭
計算
  2023-11-26 住宅 大埔 天賦海灣 盈玥 2037 1530 2,580 43,000 F153394 詳情 按揭
計算
  2023-11-27 住宅 大埔 天賦海灣 1293 1012 32,000 T153739 詳情
  2023-11-26 車位 大埔 天賦海灣 盈玥 -- -- 280 T153732 詳情 按揭
計算