/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2020-06-02 住宅 大埔 嵐山 -- 833 26,500 T024497 詳情
  2020-05-30 住宅 大埔 嵐山 -- 833 910 T037088 詳情 按揭
計算
  2020-05-30 住宅 大埔 嵐山 -- 932 1,100 23,000 T025506 詳情 按揭
計算
  2020-05-30 住宅 大埔 嵐山 -- 840 950 T024964 詳情 按揭
計算
  2020-05-30 住宅 大埔 嵐山 -- 905 980 T025516 詳情 按揭
計算
  2020-05-17 住宅 大埔 嵐山 -- 750 780 T026290 詳情 按揭
計算
  2020-04-30 住宅 大埔 嵐山 -- 750 800 W035106 詳情 按揭
計算
  2020-04-22 住宅 大埔 嵐山 -- 845 960 W029649 詳情 按揭
計算
  2020-04-22 住宅 大埔 嵐山 -- 501 650 F038802 詳情 按揭
計算
  2020-04-04 住宅 大埔 嵐山 第01期,開放式 -- 196 8,800 F038376 詳情