/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2020-01-07 住宅 大埔 富善村 416 294 330 T024848 詳情 按揭
計算
  2019-12-18 住宅 大埔 富善村 -- 292 綠表價 200 W038324 詳情 按揭
計算
  2020-01-21 住宅 大埔 富善村 -- 292 綠表價 190 W038324 詳情 按揭
計算
  2020-01-21 住宅 大埔 富善村 416 294 348 T024848 詳情 按揭
計算