/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2020-08-26 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 16,000 F038361 詳情
  2020-08-01 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 750 T017350 詳情 按揭
計算
  2020-07-25 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 698 W031022 詳情 按揭
計算
  2020-07-17 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 630 T021689 詳情 按揭
計算
  2020-09-05 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 880 18,000 T012849 詳情 按揭
計算
  2020-06-15 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 648 T021689 詳情 按揭
計算