/ / Eng
地區 用途 屋苑 大廈/街道
建築 實用 售價 租金 清除
間隔
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2022-01-22 村屋 大埔 康樂花園 700 -- 630 F041845 詳情 按揭
計算
  2022-01-22 村屋 大埔 康樂花園 700 -- 630 F041845 詳情 按揭
計算
  2022-01-22 村屋 大埔 康樂花園 700 -- 620 F041845 詳情 按揭
計算
  2022-01-17 村屋 大埔 康樂花園 700 -- 630 F041845 詳情 按揭
計算
  2021-12-10 村屋 大埔 康樂花園 700 -- 630 F041845 詳情 按揭
計算
  2021-09-17 村屋 大埔 康樂花園 700 -- 638 F041845 詳情 按揭
計算